Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Serdecznie zapraszam, wszystkie zadania - rozwiązania krok po kroku.

Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.1
Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.2
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.3
Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Suma wybranych liczb jest równa:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.
Zad.4
Liczba 𝑘 jest sumą liczb 323 i 160.
Czy liczba 𝒌 jest podzielna przez 𝟑? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.5
Dane są trzy liczby:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.6
Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze 𝑆 potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze 𝐿.
Przyjmij, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału.
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.7
Dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.8
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba √60 jest:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.9
Na osi liczbowej zaznaczono punkty 𝑃, 𝑅 i 𝑆 oraz podano współrzędne punktów 𝑃 i 𝑅. Odcinek 𝑃𝑆 jest podzielony na 8 równych części (zobacz rysunek poniżej).
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.10
Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB (megabajtów). Plik z prezentacją multimedialną Lidki ma 2,5 razy większy rozmiar (wyrażony w MB) niż plik z prezentacją Igora.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Plik z prezentacją Lidki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora o:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.11
Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył 1/3 masy kupionej ziemi. W czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jeżeli przez 𝑥 oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.12
Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe.
Ile Ania zapłaciła za bilety? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad13
Dany jest trójkąt 𝐴𝐵𝐶, w którym kąt 𝐵𝐶𝐴 ma miarę 35°. Punkt 𝐷 leży na boku 𝐵𝐶 tego trójkąta. Odcinek 𝐴𝐷 ma taką samą długość jak odcinek 𝐵𝐷. Kąt 𝐴𝐷𝐶 ma miarę 130° (zobacz rysunek poniżej).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.
Zad.14
W pudełku było wyłącznie 6 kulek zielonych i 8 kulek niebieskich. Po dołożeniu do tego pudełka pewnej liczby kulek zielonych prawdopodobieństwo wylosowania kulki niebieskiej jest równe 14.
Ile kulek zielonych dołożono do pudełka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 10 B. 16 C. 18 D. 24
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.15
Na rysunku przedstawiono trapez 𝐾𝐿𝑀𝑁 zbudowany z trzech jednakowych trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.16
Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali w zrobionym naszyjniku. Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku. Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.17
Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7:50 do godziny 8:05.
Oblicz prędkość, z jaką kierowca przejechał tę trasę. Wynik wyraź w km/h.
Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.
Zad.18
Dany jest romb 𝐴𝐵𝐶𝐷. Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna 𝐴𝐶 ma długość 24 cm (zobacz rysunek poniżej).
Oblicz długość przekątnej 𝑩𝑫 rombu 𝑨𝑩𝑪𝑫. Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Zad.19
Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki.
Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMIN ÓSMOKLASISTY z 25 maja 2022 roku.

Ps. W mojej ocenie, jest to kolejny raz test na sprawdzenie poziomu inteligencji polskiej młodzieży. W związku z tym powinni być wymienieni z imienia i nazwiska autorzy zadań oraz szczegółowo opisany cel tak skonstruowanego egzaminu. 
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Serdecznie zapraszam, wszystkie zadania - rozwiązania krok po kroku.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Matura z matematyki / poziom podstawowy / 5 maja 2022 roku
ZADANIA ZAMKNIĘTE
Zad.1
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.2
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.3
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.4
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.5
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.6
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.7
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.8
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.9
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.10
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.


Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.11
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.12
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.13
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.14
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.15
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.16
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.17
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.18
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.19
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.20
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.21
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.22
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.23
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.24
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.25
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.26
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.27
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
Zad.28
ZADANIA OTWARTE
Zad.29
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.30
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.31
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.32
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.33
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.34
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.

Zad.35
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do MATURY z MATEMATYKI z 5 maja 2022 roku / poziom podstawowy.
 .........
Dziękuję i zapraszam :)