Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - Skala i plan

Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - Skala i plan
Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - skala i plan
Zapraszam na zadania z obliczaniami skali na mapie.
Najpopularniejsze zadania, ilu metrom i kilometrom w terenie odpowiada 1cm na mapie w skali?
Zad. 1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" 
 Proponuję wykonać najpierw samemu przykłady a potem sprawdzić, czy jest dobrze.
Treść zadania: 
Podaj, ilu metrom i ilu kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie o skali:
a) 1: 300 000
b) 1: 15 000
c) 1: 10 000
d) 1: 27 000
Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - skala i plan
Co to jest skala i dokładne obliczanie skali, znajdują się w poniższych linkach:
Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - skala i plan

 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Cenę pewnego towaru podwyższono o 25%. O ile procent należy obniżyć nową cenę, by zrównała się z pierwotną?

Cenę pewnego towaru podwyższono o 25%. 
O ile procent należy obniżyć nową cenę, by zrównała się z pierwotną?

Rozwiązanie:
Tego typu zadanie rozwiązujemy wykorzystując zasadę , jakim procentem podwyżki jest kolejna tym razem obniżka - czyli:

Nowa cena towaru po podwyżce 100%x + 25%x = 125%x czyli 1,25x

Dalej należy obniżyć o 25% czyli 0,25x oczywiście od ceny 1,25x, więc tworzymy ułamek:
Cenę pewnego towaru podwyższono o 25%.  O ile procent należy obniżyć nową cenę, by zrównała się z pierwotną?


...............
Dziękuję i zapraszam :)
Dorota

Cenę pewnego towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podnieść nową cenę, by zrównała się z pierwotną?

Cenę pewnego towaru obniżono o 20%. 
O ile procent należy podnieść nową cenę, by zrównała się z pierwotną?

Rozwiązanie:
Tego typu zadanie rozwiązujemy wykorzystując zasadę , jakim procentem obniżki jest kolejna tym razem podwyżka - czyli:
y% - szukany procent
Nowa cena towaru po obniżce 100%x - 20%x = 80%x czyli 0,8

Powstanie nam równanie:
80%x + y% 80%x = x /: x
0,8 + y% 0,8 = 1
y% 0,8 = 1-0,8
y% 0,8 = 0,2 / : 0,8
y%=0,2/0,8
y%=1/4 obustronnie mnożymy przez 100
y = 25%
więc tworzymy ułamek:
Cenę pewnego towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podnieść nową cenę, by zrównała się z pierwotną?

Dziękuję i zapraszam :)
Dorota

Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021

Kochani nowy rok szkolny i zaczynamy od powtórzeń :)
Na początku tabliczka mnożenia.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia już 01 października 2021 roku.
Więcej informacji na stronie: https://www.wmtday.org/pl
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021

Gra z kartami, z tabliczką mnożenia:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021


Testy online:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021


Tabliczka mnożenia na czas, MatZoo:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021

Różna strony zebrane do ćwiczeń z tabliczki mnożenia:
Ćwiczenia z tabliczki mnożenia wortwall online:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021


Interaktywne karty pracy różne poziomy:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021


Ćwiczenia online nie tylko z tabliczki mnożęnia:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021

Arkusze ćwiczeń do druku z tabliczką mnożenia:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021


Pdf do druku:
Tabliczka mnożenia - ciekawostki i strony do szybkiej nauki :) ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2021

Powodzenia Kochani :) 
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)

 Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Kochani poniżej znajduje się pełne rozwiązania zadań z dzisiejszego egzaminu – CKE egzamin ósmoklasisty 26 maj 2021 roku 
Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku
Zad.1
Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski.
Oceń prawdziwość podanych zdań, dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 2004–2016. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Liczba zdobytych złotych medali stanowi więcej niż jedną trzecią liczby wszystkich zdobytych medali. P/F
Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale.
P/F
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.2
Dane są cztery liczby 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢 zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:
𝑥 = –62,5 + 30 𝑦 = –14,4 – 12,6 𝑡 = –12∶ 0,3 𝑢 = –8,02 ∙ 6
Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 𝑥 B. 𝑦 C. 𝑡 D. 𝑢
Zad.3
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
 A. mniejszą od 1 
B. większą od 1
 C. ujemną 
D. dodatnią
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)


Zad.4
Z reguł działań na potęgach wynika, że:
Dokończ zdanie. 
Zad.5
Czy iloczyn dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.
A.
Tak,
B.
Nie,
ponieważ wśród dowolnych pięciu kolejnych liczb całkowitych
1.
nie musi znajdować się liczba podzielna przez 10.
2.
jest co najmniej jedna liczba nieparzysta i co najmniej jedna liczba parzysta.
3.
jest co najmniej jedna liczba podzielna przez 5 i co najmniej jedna liczba parzysta.
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.6
Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.
Podstawa obliczenia podatku
Sposób obliczenia podatku
kwota mniejsza lub równa
85 528 zł
18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,02 zł
kwota większa niż
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie .
A. 0,18 ∙ 84 500 – 556,02 B. 0,18 ∙ (84 500 – 556,02)
W2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie .
C. 14 839,02 + 0,32 ּ 85 528 D. 14 839,02 + 0,32 ∙ (97 300 – 85 528)
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)


Zad.7
Do liczby (− √10) dodajemy 5.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Otrzymany wynik jest liczbą
A. większą od 1.
B. dodatnią mniejszą od 1. 
C. mniejszą od (–8).
D. ujemną większą od (–8).
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Informacje do zad. 8 i zad.9
Trójki liczb naturalnych 𝑎, 𝑏 i 𝑐, które spełniają warunek 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2, nazywamy trójkami pitagorejskimi. Niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów:
𝑎 = 2𝑛 + 1 𝑏 = 2𝑛(𝑛 + 1) 𝑐 = 2𝑛2+ 2𝑛 + 1,
gdzie 𝑛 oznacza dowolną liczbę naturalną (𝑛 ≥ 1). W zadaniach 8. i 9. liczby 𝑎, 𝑏 i 𝑐 są wyznaczone za pomocą tych wzorów.
Zad. 8 
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Liczba 𝑎 zawsze będzie . A. parzysta B. nieparzysta
Liczby 𝑏 i 𝑐 różnią się o . C. 1 D. 𝑛
Zad.9
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jeżeli najmniejsza z liczb 𝑎, 𝑏 i 𝑐 jest równa 9, to największa z tych liczb jest równa
A. 41 B. 73 C. 145 D. 181
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.10
Ala kupiła trzy zeszyty i blok rysunkowy. Średnia arytmetyczna cen tych czterech artykułów była równa 6 zł. Zeszyty kosztowały łącznie 15 zł.
Ile kosztował blok rysunkowy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 4 zł B. 5 zł C. 8 zł D. 9 zł
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.11
W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający.
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Na loterię przygotowano losów wygrywających.
A. 120 B. 25
Wyciągnięto jeszcze jeden los. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi .
C. 25/120 D. 25/125
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.12
W trójkącie ABC narysowano dwie wysokości: CD i AE, jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 138°.
Jaką miarę ma kąt α zaznaczony na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 38° B. 42° C. 45° D. 48°
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.13
Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linie cięcia. Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linie cięcia zaznaczyła na zielono.
Ile razy linia czerwona pokrywała się z linią zieloną? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Zad.14
Skrzynia ma kształt prostopadłościanu. Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 m i 1,2 m, a wysokość skrzyni jest równa 1 m. 
Piasek wsypany do skrzyni zajmuje 3/4 jej pojemności.
Ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 1,8 m3 B. 0,45 m3 C. 1,35 m3 D. 2,4 m3
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.15
Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm2. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.
Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 112 cm2 B. 128 cm2 C. 144 cm2 D. 160 cm2
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.16
Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie 𝟏/𝟐 całej tabliczki, siostrze 𝟓/𝟏𝟐 całej tabliczki, a jemu 𝟏/𝟔 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? 
Uzasadnij swoją odpowiedź.
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.17
Adam mieszka w miejscowości Bocianowo, a jego kolega Bartek – w miejscowości Żabno. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie na godzinę 18:00. Wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17:20. Średnia prędkość jazdy Adama była równa 25 km/h.
Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał.
O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem? Zapisz obliczenia.
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.18
Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 11 złotych. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40 złotych. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Zapisz obliczenia.
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
Zad.19
Dany jest prostokąt ABCD o wymiarach 12 cm i 16 cm. Odcinek AC jest przekątną tego prostokąta. Odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD (patrz rysunek).
Oblicz długość odcinka DS. Zapisz obliczenia.
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - 👉ODPOWIEDZI z rozwiązaniami KROK PO KROKU :)
.........
Dziękuję i zapraszam :)

Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi

Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Poniżej znajduje się arkusz, zasady oceniania oraz odpowiedzi do próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki – CKE marzec 2021
Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, pamiętaj warto rozwiązywać jak najwięcej zadań egzaminacyjnych - to klucz do dobrego wyniku.
Arkusz / Próbny egzamin ósmoklasisty Marzec 2021
Zasady oceniania
Rozwiązania krok po kroku
Zad.1
Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje. 
I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów. 
II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych. 
III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole. 
Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. Wszystkie – I, II i III.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.2
Piłki tenisowe zapakowano do 186 jednakowych pudełek. Do każdego z tych pudełek włożono po 6 piłek. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4. P F 
Wszystkie te piłki można byłoby spakować do większych pudełek – po 9 piłek w każdym. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.3
Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. / Działania na ułamkach i porównywanie ułamków zwykłych
Zad.4
Dane są trzy wyrażenia. / Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń 
A. I, II i III. B. Tylko I i II. C. Tylko II i III. D. Tylko I i III.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.5
Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o godzinie 19:05. 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie 
A. 18:20 B. 18:25 C. 18:30 D. 18:35
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.6
Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł. P F 
Po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.7
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. / Własności potęg.
Zad.8
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. / Własności pierwiastków
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.9
Na festyn przygotowano loterię, w której było 120 losów, w tym 80 wygrywających. Przed rozpoczęciem festynu dołożono jeszcze 20 losów wygrywających i 20 przegrywających. 
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.10
Zależność między liczbą przekątnych (𝑘) a liczbą boków (𝑛) wielokąta wypukłego określa wzór 𝑘 = 𝑛(𝑛−3) / 2 . 
Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest trzy razy większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym. P F 
Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.11
W zeszycie w linie narysowano dwa równoległoboki i trójkąt w sposób pokazany na rysunku. Odległości między sąsiednimi liniami są jednakowe. Podstawy wszystkich tych figur mają taką samą długość. 
Pole równoległoboku P jest równe 4. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Pole równoległoboku R jest równe 8. P F 
Pole trójkąta S jest równe 4. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.12
W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 : 3 : 7. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Trójkąt o podanych własnościach jest 
A. rozwartokątny. B. prostokątny. C. ostrokątny. D. równoramienny.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.13
Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 11 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EFCD stanowi 2 7 pola prostokąta ABCD. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Pole prostokąta ABCD jest równe 77 cm2 . P F 
Odcinek AE ma długość 7 cm. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.14 
Bok rombu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole tego rombu jest równe
A. 120 cm2 B. 240 cm2 C. 255 cm2 D. 480 cm2 
Zad.15
Dwa sześciany – jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3 – pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe A. 35 B. 47 C. 94 D. 142
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.16
Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał 2 razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil 2 razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał 1/7 tej kwoty.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.17
Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi Ula chodzi do szkoły. Przyjmij, że Ula porusza się ze stałą prędkością 𝟒 km / h . Oblicz, o ile minut krócej Ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Zapisz obliczenia.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.18
W kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? Zapisz obliczenia.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.19
Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm2 . Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm2 i kwadrat K2 oraz figurę F (patrz rysunek).
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Powodzenia ;)
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

KARTY PRACY kl.4 - kl.8 PDF / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

 Karty pracy kl.4 - kl.8 / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000
Tym razem zapraszam / karty pracy działania + ROZWIĄZANIA :)
Można wydrukować i dowolnie z nich skorzystać - jako kartkówki, sprawdziany a nawet karty pracy na zajęcia rewalidacyjne z matematyki.
Karty pracy kl.4 - kl.8 PDF / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Poniżej plik PDF do druku, dostępny jest w cenie 5zł na stronie sklep:
Karty pracy 4 - 8 / PDF / Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000
Ps. Pamiętaj o  prawach autorskich. 
Korzystając z moich materiałów edukacyjnych, zawsze podaj autora oraz link zwrotny do mojej strony.
.........
Dziękuję i zapraszam :)