Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX

Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX
1. Tworzenie różnych figur geometrycznych. Geoboard
Nanosimy gumkę na planszę i przeciągamy ją do danego punktu na planszy.
Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX

2. Wizualizacja - ułamki zwykłe na osi liczbowej
Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX
https://www.didax.com/apps/fraction-number-line/
 
3. Tablica z kolejnymi liczbami naturalnymi, na której można zaznaczać róże wyniki z działań na liczbach. Gdy będziemy bawić się tabliczką mnożenia, to zobaczymy ciekawe schematy - mogą przydać do jej łatwiejszego zapamiętania. :) 
4. Rzut dwoma kostami.
5. Oś liczbowa
Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX
https://www.didax.com/apps/number-line/
 ...........
Dziękuję i zapraszam :)