Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.1
Ala codziennie uczyła się języka hiszpańskiego. Na diagramie przedstawiono, ile czasu przeznaczyła na naukę tego języka w kolejnych dniach tygodnia od poniedziałku do soboty. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad.2
Wypisano ułamki spełniające łącznie następujące warunki: 
• mianownik każdego z nich jest równy 4 
• licznik każdego z nich jest liczbą naturalną większą od mianownika 
• każdy z tych ułamków jest większy od liczby 3 oraz mniejszy od liczby 5. 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich ułamków spełniających powyższe warunki jest:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.3
Średnia arytmetyczna trzech liczb: 12, 14, 𝑘, jest równa 16. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.4
Dane są dwie liczby 𝑥 i 𝑦 zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych:
 Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad.5
Dany jest trapez 𝐴𝐵𝐶𝐷, w którym bok 𝐴𝐵 jest równoległy do boku 𝐷𝐶. W tym trapezie poprowadzono odcinek 𝐸𝐶 równoległy do boku 𝐴𝐷, podano miary dwóch kątów oraz oznaczono kąt 𝛼 (zobacz rysunek). 
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.6
Dane jest równanie 5𝑥 = 𝑦/𝑤 , gdzie 𝑥, 𝑦, 𝑤 są różne od 0. Zadaniem Pawła było przekształcanie tego równania tak, aby wyznaczyć 𝑥, 𝑦, 𝑤. Paweł otrzymał trzy równania:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.7
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.8
Karolina kupiła jedno pudełko balonów. W tabeli podano informacje dotyczące kolorów balonów oraz ich liczby w tym pudełku.
Karolina wyjmowała losowo po jednym balonie z pudełka. Pierwsze dwa wyjęte balony były w kolorze czerwonym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon losowo wyjęty przez Karolinę będzie w kolorze czerwonym? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad. 9 
Wyrażenie 𝑥(𝑥 + 4) − 3(2𝑥 − 5) można przekształcić równoważnie do postaci.
Zad. 10
Podróż pociągiem z Olsztyna do Gdyni planowo trwa 2 godziny i 54 minuty. Pewnego dnia pociąg wyjechał z Olsztyna punktualnie o wyznaczonej godzinie, ale przyjechał do Gdyni z czterominutowym opóźnieniem o godzinie 17:31. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pociąg wyjechał z Olsztyna o godzinie:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.11
Na wykresie przedstawiono zależność pola pomalowanej powierzchni od ilości zużytej farby. Pole pomalowanej powierzchni jest wprost proporcjonalne do ilości zużytej farby. 
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.12
W układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) zaznaczono pięć punktów 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4 oraz 𝑃5 (zobacz rysunek). Wszystkie współrzędne tych punktów są liczbami całkowitymi. Punkt 𝑃1 ma współrzędne (−1, −2).
Jeżeli współrzędną 𝑥 punktu 𝑃1 zwiększymy o 4, a współrzędną 𝑦 tego punktu zwiększymy o 3, to otrzymamy współrzędne punktu:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad.13
Na rysunku przedstawiono prostokąt o bokach długości 𝑎 i 𝑏 podzielony na sześć kwadratów.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Stosunek długości boków 𝑎 : 𝑏 tego prostokąta jest równy:
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad.14
W trójkącie prostokątnym 𝐴𝐵𝐶 przyprostokątną 𝐴𝐶 wydłużono o 7 cm, a przyprostokątną 𝐴𝐵 wydłużono o 12 cm i otrzymano trójkąt prostokątny równoramienny 𝐴𝐷𝐸 o polu równym 200 cm2 (zobacz rysunek).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad. 15
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe 𝑃, a jedna ściana boczna ma pole równe 2/9 𝑃. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad.16
Ela i Ania dostały w prezencie po jednym zestawie puzzli o takiej samej liczbie elementów. Ela ułożyła 2/5 swoich puzzli, a Ania 1/3 swoich. Dziewczynki ułożyły łącznie 440 elementów. Oblicz, z ilu elementów składa się jeden zestaw puzzli. Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.17
Prostokąt 𝐴𝐵𝐶𝐷 podzielono na trzy trójkąty: 𝐴𝐸𝐷, 𝐴𝐶𝐸, 𝐴𝐵𝐶 (zobacz rysunek). Na rysunku podano również długości dwóch boków trójkąta 𝐴𝐸𝐷 oraz zaznaczono dwa kąty trójkąta 𝐴𝐶𝐸, o takiej samej mierze 𝛼.
Oblicz pole trapezu 𝑨𝑩𝑪𝑬. Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.
Zad.18
Pan Jan sprzedał w swoim sklepie 120 kg truskawek. Połowę masy tych truskawek sprzedał w dużych opakowaniach, 10% masy truskawek – w średnich, a pozostałe truskawki w małych opakowaniach. W tabeli podano informacje dotyczące sprzedaży truskawek w sklepie pana Jana.
Oblicz, jaką kwotę otrzymał pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek. Zapisz obliczenia.
 Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zad.19
Z trzech jednakowych klocków w kształcie sześcianu i jednego klocka w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zbudowano dwie wieże (zobacz rysunek). Krawędź sześcianu ma długość 10 cm. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 9 cm, a jego objętość jest równa 324 cm3.
Oblicz różnicę wysokości obu wież. Zapisz obliczenia.
Rozwiązania KROK PO KROKU i odpowiedzi do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z 15 maja 2024 roku.

Zapraszam również na w pełni rozwiązane arkusze - KROK PO KROKU, Egzaminu ósmoklasisty z następujących lat:
Egzamin ósmoklasisty maj 2021 z matematyki CKE - KLIK
Egzamin ósmoklasisty maj 2022 z matematyki CKE - KLIK
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX

Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX
1. Tworzenie różnych figur geometrycznych. Geoboard
Nanosimy gumkę na planszę i przeciągamy ją do danego punktu na planszy.
Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX

2. Wizualizacja - ułamki zwykłe na osi liczbowej
Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX
https://www.didax.com/apps/fraction-number-line/
 
3. Tablica z kolejnymi liczbami naturalnymi, na której można zaznaczać róże wyniki z działań na liczbach. Gdy będziemy bawić się tabliczką mnożenia, to zobaczymy ciekawe schematy - mogą przydać do jej łatwiejszego zapamiętania. :) 
4. Rzut dwoma kostami.
5. Oś liczbowa
Pomoce dydaktyczne online na lekcjach matematyki DIDAX
https://www.didax.com/apps/number-line/
 ...........
Dziękuję i zapraszam :)

Rozwiązywanie równań bez nawiasów DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, UŁAMKI i PROPORCJE - KROK PO KROKU

Zapraszam na bardzo dobrze opracowany materiał, dotyczący nauki równań z jedną niewiadomą, bez nawiasów. 
Wszystkie możliwe sposoby i typy równań. :) 
Polecam serdecznie, sprawdzona i efektywna pomoc dydaktyczna dla nauczyciela, rodzica  oraz dla samych uczniów.

Rozwiązywanie równań bez nawiasów DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, UŁAMKI i PROPORCJE - KROK PO KROKU

Rozwiązywanie równań bez nawiasów DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, UŁAMKI i PROPORCJE - KROK PO KROKU

3) Rozwiązywanie równań za pomocą PROPORCJI – KROK PO KROKU / KARTY PRACY kl.6 – kl. 8 PDF/ ponad 50 przykładów + ROZWIĄZANIA Materiał cyfrowy

Rozwiązywanie równań bez nawiasów DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, UŁAMKI i PROPORCJE - KROK PO KROKU

4) REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, wyrażenia algebraiczne / stacja zadaniowa / KARTY PRACY kl.6 – kl. 8 PDF / ponad 60 przykładów + ROZWIĄZANIA

Rozwiązywanie równań bez nawiasów DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, UŁAMKI i PROPORCJE - KROK PO KROKU

KARTA 1 – omawia najważniejsze wiadomości z zakresu równań równoważnych.
KARTA 2 – przedstawia rodzaje równań łącznie z rozwiązanymi przykładami.
KARTA 3 – przedstawia najważniejsze informacje, które trzeba zapamiętać. 
KARTA 4 – pokazuje jak rozwiązywać równania tylko z DODAWANIEM I ODEJMOWANIEM    I sposób  + przykłady łącznie z dokładnym opisem rozwiązania.
KARTA 5 – pokazuje jak rozwiązywać równania tylko z DODAWANIEM I ODEJMOWANIEM  II sposób  + przykłady łącznie z dokładnym opisem rozwiązania.
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z DODAWANIEM / 12 przykładów + ROZWIĄZANIA
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z ODEJMOWANIEM / 12 przykładów + ROZWIĄZANIA
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z DODAWANIEM  I ODEJMOWANIEM / 12 przykładów + ROZWIĄZANIA
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z DODAWANIEM I ODEJMOWANIEM wynik ujemny / 12 przykładów + ROZWIĄZANIA
KARTA 6 – jak rozwiązywać równania z MNOŻENIEM + przykłady.
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z MNOŻENIEM / 12 przykładów + ROZWIĄZANIA
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z MNOŻENIEM, wynik ujemny / 12 przykładów + ROZWIĄZANIA
KARTA 7 – jak rozwiązywać równania z dzieleniem, UŁAMKAMI + przykłady.
Zadania ćwiczeniowe – RÓWNANIA Z UŁAMKAMI  / 10 przykładów + ROZWIĄZANIA
Karty pracy są uniwersalne, można wykorzystać je jako sprawdziany dla klas 6-8 albo jako kartkówka lub testy dla klasy I szkoły średniej (w tym jako materiał rewalidacyjny, przykłady są czytelne a karty pracy przejrzyste).
Wszystkie moje materiały są sprawdzone i przetrenowane podczas zajęć z moimi uczniami.              
Polecam serdecznie.

 .........
Dziękuję i zapraszam :)