ARKUSZ + ODPOWIEDZI egzamin ósmoklasisty z matematyki 16 kwietnia 2019 r.

Arkusz egzamin ósmoklasisty z matematyki 16 kwietnia 2019 r. - Link PDF


Odpowiedzi: 
 1. PP
 2. C
 3. B
 4. D
 5. B.C
 6. E
 7. P,P
 8. C
 9. B
 10. F,P
 11. B
 12. A
 13. B
 14. C
 15. B
 16. 30% - mecze przegrane, 40 - wszystkie mecze, 12 - m.przegranych
 17. 15 min.
 18. 3zł * 2x + 4zł * x=35zł, x=3,5 kwiatka, więc warunek zadania nie może być spełniony.
 19. 4/6x - konkurencje przeprowadzone, 2/6x - konkurencje, które się nie odbyły a było ich 12, więc wszystkich konkurencji było 36
 20. Wymiary działki a*b, gdzie b=a+1/2a, wiec a * (a+1/2a)=3750, a=50m a b=75m
 21. Korzystamy z  tw. Pitagorasa BC=20cm, Obw. trójkąta = 48cm, Obw. trapezu = 44cm a różnica 4cm

No to piszcie, czy to był dla Was trudny egzamin - napiszę o wrażeniach moich uczniów tuż po Świętach Wielkanocnych. :) 
...............
Dziękuję i zapraszam :)
Dorota