Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - Skala i plan

Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - Skala i plan
Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - skala i plan
Zapraszam na zadania z obliczaniami skali na mapie.
Najpopularniejsze zadania, ilu metrom i kilometrom w terenie odpowiada 1cm na mapie w skali?
Zad. 1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" 
 Proponuję wykonać najpierw samemu przykłady a potem sprawdzić, czy jest dobrze.
Treść zadania: 
Podaj, ilu metrom i ilu kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie o skali:
a) 1: 300 000
b) 1: 15 000
c) 1: 10 000
d) 1: 27 000
Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - skala i plan
Co to jest skala i dokładne obliczanie skali, znajdują się w poniższych linkach:
Zad.1 str. 79 "Matematyka z plusem 6" - skala i plan

 .........
Dziękuję i zapraszam :)