Potęga o wykładniku naturalnym

(*)Potęga o wykładniku naturalnym

n - wykładnik potęgi , n>0
a - podstawa potęgi

Potęgą o podstawie a i wykładniku n, nazywamy n czynników liczby a,
czyli mnożymy tyle razy liczę a, ile wskazuje wykładnik n.

Proste potęgowanie liczb całkowitych

Kolejność wykonywania działań:
1- potęgowanie,
2- mnożenie i dzielenie od lewej do prawej strony działania,
3- dodawanie i odejmowanie od lewej do prawej strony działania,

Jeśli potęgujemy liczbę ujemna a wykładnik jest parzysty (2,4,6,8...) wówczas wynik jest dodatni.
Jeśli potęgujemy liczbę ujemną a wykładnik jest nieparzysty (1,3,5,7,9...) wówczas wynik jest ujemny.

Warto przypomnieć również zasady działań (mnożenia i dzielenia) na liczbach całkowitych, zwracając uwagę na to jak zmienia się znak w wyniku działania + lub - .

Dziękuję i zapraszam :)
Dorota