Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online - PRZEDSZKOLE, dla maluchów 4-5 latki - cz.1

Dziś zapraszam na zapoznanie się z platformą edukacyjną, którą można wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych ze swoimi uczniami albo jako zabawę ze swoimi dziećmi. :)
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online


Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online
Klikając w zielony prawy górny przycisk "Grać LogicLike", strona przeniesie nas do zadań ćwiczeniowych:
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - onlinePo wejściu na przycisk "Wypróbuj ćwiczenia!", strona przeniesie nas do wyboru klas:
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online


Wybieramy poziom edukacyjny, który nas interesuje.
Najpierw zobaczymy jakie zadania znajdziemy dla przedszkolaków i klas I-II:

Pojawił nam się kolejny wybór, tym razem wybieramy grupę przedszkolną albo klasę:
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online


Wybieram przedszkolak, 4-5 lat:
Wybieramy cel edukacyjny:
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Ja wybieram rozwój logiki i myślenia, pojawi się zaproszenie no założenia konta. Można usunąć ten komunikat i przechodzimy na stronę z zadaniami:
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Możemy wykorzystać zadania matematyczne, logiczne i na koncentrację uwagi (skupienie), myślenie 3D. 
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Wybieram :Logika (z robotem)
Każde zadanie dla młodszych jest opatrzone polecenie, które czyta lektor.

Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Wybiera kolejno: Logika (z motylkami)
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Wybieram: matematyka (klocki)
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online
Wybieram: skupienie (małpka)


Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Tym razem wybiorę : myślenie 3D
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Poniżej strony znajdziemy kolejne zadania dla maluchów, takich ćwiczeń jest ponad 200 i jak widać nie są już dostępne w wersji bezpłatnej:
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online
Bezpłatne gry edukacyjne dla dzieci rozwijające logiczne myślenie, zdolność koncentracji i pamięć - online

Można zauważyć, że strona jest bardzo bogata w zadania i warto na niej pracować z dziećmi w różnym wieku :)
Proszę pamiętać, że do wyboru była grupa starszych przedszkolaków oraz kl. I i II
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Praktyczny poradnik jak samemu tworzyć bezpłatne KARTY PRACY dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Praktyczny poradnik, jak samemu tworzyć bezpłatne

KARTY PRACY dla uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się, ze zbiorem stron internetowych z bezpłatnymi generatorami do samodzielnego tworzenia KART PRACY. :)


.........
Dziękuję i zapraszam :)

ROZWIĄZANIA i ODPOWIEDZI Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

ROZWIĄZANIA i ODPOWIEDZI Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA 
 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
ROZWIĄZANIA i ODPOWIEDZI Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA   8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.1 Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 
A. |𝑥 − 3,5| ≥ 1,5 B. |𝑥 − 1,5| ≥ 3,5 C. |𝑥 − 3,5| ≤ 1,5 D. |𝑥 − 1,5| ≤ 3,5
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.2 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.3 Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej 𝒏 ≥ 𝟏 liczba (𝟐𝒏 + 𝟏) 𝟐 − 𝟏 jest podzielna przez 𝟖.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.4 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba log9 27 + log9 3 jest równa:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.5 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.6 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.7 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.8 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.9 Rozwiąż równanie i zapisz obliczenia.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.10
 
Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) jednego z niżej zapisanych układów równań A–D. 
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.11
 
Dany jest prostokąt o bokach długości 𝑎 i 𝑏, gdzie 𝑎 > 𝑏. Obwód tego prostokąta jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego. 
Uzupełnij zdanie. 
Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach. 
Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami: ……… oraz ……… . 
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.12  W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) narysowano wykres funkcji 𝑦 = 𝑓(𝑥) (zobacz rysunek).
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.13 Funkcja liniowa 𝑓 jest określona wzorem 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, gdzie 𝑎 i 𝑏 są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji 𝑓 w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦).
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.14
 Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej 𝑓 jest liczba (−5). Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji 𝑓, jest równa 3. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Drugim miejscem zerowym funkcji 𝑓 jest liczba:

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.15
 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wyraz 𝑎4 jest równy:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.16
 Trzywyrazowy ciąg (27, 9, 𝑎 − 1) jest geometryczny. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 𝑎 jest równa:

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.17
 Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości 8910 zł w osiemnastu ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł. 
Oblicz kwotę pierwszej raty. Zapisz obliczenia.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.18
 W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) zaznaczono kąt 𝛼 o wierzchołku w punkcie 𝑂 = (0, 0). Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią 𝑂𝑥, a drugie przechodzi przez punkt 𝑃 = (−3, 1) (zobacz rysunek). Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Tangens kąta 𝛼 jest równy:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.19 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.20 W rombie o boku długości 6√2 kąt rozwarty ma miarę 150°. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.21
 Punkty 𝐴, 𝐵, 𝐶 leżą na okręgu o środku w punkcie 𝑂. Kąt 𝐴𝐶𝑂 ma miarę 70° (zobacz rysunek). Dokończ zdanie. 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta ostrego 𝐴𝐵𝐶 jest równa:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.22 
Trójkąty prostokątne 𝑇1 i 𝑇2 są podobne. Przyprostokątne trójkąta 𝑇1 mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna trójkąta 𝑇2 ma długość 26. Oblicz pole trójkąta 𝑻𝟐. Zapisz obliczenia.

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.23 W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dane są proste 𝑘 oraz 𝑙 o równaniach Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3. Proste 𝑘 oraz 𝑙: 
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.24
 W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dana jest prosta 𝑘 o równaniu 𝑦 = − 1 3 𝑥 + 2 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prosta o równaniu 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 jest równoległa do prostej 𝑘 i przechodzi przez punkt 𝑃 = (3, 5), gdy: 

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.5 
Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 𝛼 takim, że cos 𝛼 = √2/3 . Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.26
 Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° i ma długość równą 6 (zobacz rysunek). Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.27 
W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby 𝑊 wszystkich wierzchołków do liczby 𝐾 wszystkich krawędzi jest równy 𝑊/𝐾 = 3/5 . Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.28
 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest: 
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.29 Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach. Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E. 
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.30
 Ze zbioru ośmiu liczb {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia 𝑨 polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 𝟏𝟓. Zapisz obliczenia.

ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy

Zad.31 Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę 𝐿 obsługiwanych klientów 𝑛-tego dnia opisuje funkcja 𝐿(𝑛), gdzie 𝑛 jest liczbą naturalną spełniającą warunki 𝑛 ≥ 1 i 𝑛 ≤ 30.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Zad.31.2 Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.
ROZWIĄZANIA Arkusza Maturalnego 2023 MATEMATYKA - 8 maj 2023 - Formuła 2023 - Poziom podstawowy
Arkusze egzaminacyjne do pobrania ze strony - Klik
 .........
Dziękuję i zapraszam :)