Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi

Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Poniżej znajduje się arkusz, zasady oceniania oraz odpowiedzi do próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki – CKE marzec 2021
Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, pamiętaj warto rozwiązywać jak najwięcej zadań egzaminacyjnych - to klucz do dobrego wyniku.
Arkusz / Próbny egzamin ósmoklasisty Marzec 2021
Zasady oceniania
Rozwiązania krok po kroku
Zad.1
Poniżej zapisano trzy prawdziwe informacje. 
I. Ankietę oddało łącznie 150 uczniów. 
II. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie klas ósmych. 
III. Łącznie mniej niż połowa uczniów biorących udział w ankiecie zamierza kontynuować naukę w technikum lub w branżowej szkole. 
Które z informacji – I, II, III – wynikają z analizy danych zamieszczonych w treści artykułu? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. Wszystkie – I, II i III.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.2
Piłki tenisowe zapakowano do 186 jednakowych pudełek. Do każdego z tych pudełek włożono po 6 piłek. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Liczba wszystkich spakowanych piłek jest podzielna przez 4. P F 
Wszystkie te piłki można byłoby spakować do większych pudełek – po 9 piłek w każdym. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.3
Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. / Działania na ułamkach i porównywanie ułamków zwykłych
Zad.4
Dane są trzy wyrażenia. / Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń 
A. I, II i III. B. Tylko I i II. C. Tylko II i III. D. Tylko I i III.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.5
Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z 2 części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była 10-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17:45, a zakończyły o godzinie 19:05. 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie 
A. 18:20 B. 18:25 C. 18:30 D. 18:35
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.6
Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł. P F 
Po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.7
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. / Własności potęg.
Zad.8
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. / Własności pierwiastków
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.9
Na festyn przygotowano loterię, w której było 120 losów, w tym 80 wygrywających. Przed rozpoczęciem festynu dołożono jeszcze 20 losów wygrywających i 20 przegrywających. 
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.10
Zależność między liczbą przekątnych (𝑘) a liczbą boków (𝑛) wielokąta wypukłego określa wzór 𝑘 = 𝑛(𝑛−3) / 2 . 
Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Liczba przekątnych w dwunastokącie wypukłym jest trzy razy większa od liczby przekątnych w czworokącie wypukłym. P F 
Liczba przekątnych w ośmiokącie wypukłym jest o 11 większa od liczby przekątnych w sześciokącie wypukłym. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.11
W zeszycie w linie narysowano dwa równoległoboki i trójkąt w sposób pokazany na rysunku. Odległości między sąsiednimi liniami są jednakowe. Podstawy wszystkich tych figur mają taką samą długość. 
Pole równoległoboku P jest równe 4. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Pole równoległoboku R jest równe 8. P F 
Pole trójkąta S jest równe 4. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.12
W trójkącie stosunek miar kątów jest równy 2 : 3 : 7. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Trójkąt o podanych własnościach jest 
A. rozwartokątny. B. prostokątny. C. ostrokątny. D. równoramienny.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.13
Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 11 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EFCD stanowi 2 7 pola prostokąta ABCD. 
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
Pole prostokąta ABCD jest równe 77 cm2 . P F 
Odcinek AE ma długość 7 cm. P F
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.14 
Bok rombu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole tego rombu jest równe
A. 120 cm2 B. 240 cm2 C. 255 cm2 D. 480 cm2 
Zad.15
Dwa sześciany – jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3 – pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe A. 35 B. 47 C. 94 D. 142
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.16
Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał 2 razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil 2 razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał 1/7 tej kwoty.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.17
Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi Ula chodzi do szkoły. Przyjmij, że Ula porusza się ze stałą prędkością 𝟒 km / h . Oblicz, o ile minut krócej Ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Zapisz obliczenia.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.18
W kwiaciarni było trzy razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? Zapisz obliczenia.
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Zad.19
Na rysunku przedstawiono kwadrat ABCD o polu 400 cm2 . Figurę tę podzielono na kwadrat K1 o polu 49 cm2 i kwadrat K2 oraz figurę F (patrz rysunek).
Próbny egzamin ósmoklasisty – Matematyka – Marzec 2021 – Arkusz + Odpowiedzi
Powodzenia ;)
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz