Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Kolejną ustawa, która reguluje pracę w szkole, to Prawo Oświatowe.
Ustawa ta reguluje 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ujednolicony tekst, w formie PDF:
Ustawa ta określa rodzaje i zasady funkcjonowania oraz organizację kształcenia w szkołach i przedszkolach oraz placówkach niepublicznych.
Ponadto określa zasady:
organizacji wychowania przedszkolnego,
spełniania obowiązku szkolnegoobowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego,
zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, w tym wykaz i zakres kompetencji dyrektorów szkół i placówekrad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty (rad rodzicówsamorządów uczniowskich),
organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,
przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek,
kształcenia osób przybywających z zagranicy,
działania szkół i placówek niepublicznych,
działania placówek doskonalenia nauczycieli.
 .........
Dziękuję i zapraszam :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz