Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku

Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku
Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku

Lekcje z epodreczniki.pl oraz zadania do poćwiczenia:
https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-pisemne-przez-liczby-jednocyfrowe/D6lUNRR3D
Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku
Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku
Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku
Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku

Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową kl.4 - krok po kroku
Dzielenie pisemne - krok po kroku
Dzielenie to inaczej iloraz a liczby w dzieleniu to dzielna i dzielnik. W tych działaniach bardzo ważna jest kolejność, zawsze pierwsza to dzielna a drugi, to dzielnik np. 35 (dzielna) : 5 (dzielnik) = 7 (iloraz - czyli ile razy 5 mieści się w 35). Dzielenie pisemne, to charakterystyczny schemat, którego należy nauczyć się na pamięć. Znasz już dodawaniu, odejmowani i mnożenie pisemne a teraz czas na dzielnie.
Pamiętaj, jak zaczynasz się uczyć - to zawsze na najprostszych działaniach.
Mamy taki prosty przykład:94 : 2
1. Podpisywanie liczb.
__
9: 2
Pierwszy krok, to prawidłowe napisanie liczb do rozwiązania. Czyli nad dzielną rysujemy kreskę oraz dla ułatwienia warto zapisać cyfry w innym kolorze. 

2. Zaczynamy dzielić przez 2 pierwszą liczbę z lewej strony, czyli ile dwójek mieści się w 9 (9:2=4). Czwórkę wpisujemy nad kreską, nad cyfrą 9

4
9: 2
3. Dalej mnożymy 4 x 2 = 8 a wynik wpisujemy pod 9

  4
  9: 2
 -8  

4. Ostatni element, który zawsze będzie się powtarzał, to ODEJMOWANIE 9-8=1
  4
  9: 2
 -8  
  1
5. Teraz zajmiemy się 4, potocznie mówimy że 4 "nam spada" i teraz 1 i 4 utworzyły nam liczbę 14
  4
  9: 2
 -8  
  14
6. Dzielimy 14:2=7 a wynik wpisujemy nad 4
  47
  9: 2
 -8  
  14
7. Dalej mnożymy 2x7=14 a wynik podpisujemy na dole pod 14 i odejmujemy 14-14 = 0, jednak w dzieleniu pisemnym na końcu zamiast zer, wpisujemy = =
 47
  9: 2
 -8  
  14
- 14
  ==
8. Na końcu nalży sprawdzić nasze dzielenie, czyli 47x2 = 94 (tutaj można sprawdzić mnożeniem pisemnym lub w pamięci). 


 
Zadania do poćwiczenia, poziom A:
Zadania do poćwiczenia, poziom B:
Zadania do poćwiczenia, poziom C:
...............
Dziękuję i zapraszam :)
Dorota

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz