Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach kl.5


Pierwsze lekcje, na pewno znajdziecie na platformie - podręczniki + materiał ćwiczeniowy:


Materiał ćwiczeniowy:
Dodawanie ułamków o rożnych mianownikach:

Odejmowanie ułamków o rożnych mianownikach:
...............
Dziękuję i zapraszam :)
Dorota

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz